NĚMECKÉ OBČANSTVÍ PO PŘEDCÍCH | MOŽNOST DVOJÍHO OBČANSTVÍ

JUDr. FRANTIŠEK EMMERT, Ph.D., odborník na státní občanství

PORADENSTVÍ PRO OBČANY ČR S NĚMECKÝMI PŘEDKY

Kdo jsme

Poradenství a odbornou pomoc poskytuje JUDr. František Emmert, Ph.D., odborník na státní občanství, absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (JUDr.) a Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Ph.D.), autor tří vědeckých monografií a řady odborných článků k tématu:

František Emmert je také autorem knihy Češi ve wehrmachtu:

Vystoupení Františka Emmerta v pořadu České televize Historie.cs v dílu Češi ve wehrmachtu (2. 11. 2013).