NĚMECKÉ OBČANSTVÍ PO PŘEDCÍCH | MOŽNOST DVOJÍHO OBČANSTVÍ

JUDr. FRANTIŠEK EMMERT, Ph.D., odborník na státní občanství

PORADENSTVÍ PRO OBČANY ČR S NĚMECKÝMI PŘEDKY

NAŠE PORADENSTVÍ

Využitím našich služeb ušetříte čas i peníze. Poskytneme vám kompletní poradenství.

 

Kdo jsme

Poradenství a odbornou pomoc poskytuje JUDr. František Emmert, Ph.D., odborník na státní občanství a na česko-německé vztahy, autor tří vědeckých monografií a řady odborných článků k tématu, vedle toho také autor řady titulů literatury faktu o moderních dějinách. Více reference o nás.

Posouzení nároku zdarma

Nejprve krátkou konzultací mailem nebo po telefonu zdarma posoudíme vaši situaci podle toho, jaké máte německé předky. Neváhejte se na nás obrátit!

Poradenství v ceně 5.000,- Kč

Poskytneme vám naprosto vyčerpávající, přehledně zpracované a detailní informace (samozřejmě v písemné podobě), jak máte postupovat (zejména, jaké dokumenty budete k žádosti potřebovat), poskytneme vám také všechny další potřebné informace a materiály, abyste si žádost o zjištění německého občanství mohli sami správně podat. Tato poradenská služba, díky které si žádost správně a pohodlně podáte, stojí 5.000,- Kč.

V případě více žadatelů z jedné rodiny (od jednoho předka) se cena za naše služby nijak nezvyšuje.

Službu můžete čerpat formou osobní schůzky v naší kanceláři v Brně nebo i elektronicky bez schůzky (čehož využívá většina klientů).

Součástí služby je také kontrola dokumentů, které si budete shánět. Pro případné dodatečné dotazy Vám zůstaneme k dispozici (zejména prostřednictvím mailu) až do podání Vaší žádosti o obnovu německého občanství v Německu. Zajímá nás také Vaše zpětná vazba.

Proč využít naší pomoci

Nemůžeme vám předem zaručit úspěch, avšak můžeme výrazně zvýšit vaše šance na úspěch tím, že vám vyčerpávajícím způsobem poskytneme všechny dostupné a potřebné informace.

Mnoho zájemců o německé občanství po předcích na samém počátku naráží na naprostý nedostatek informací. Často se nechají odradit a žádost si ani nepodají. Nebo ji odešlou do Německa neúplnou, čímž mohou proces zbytečně protáhnout i o několik let. Špatně podané či neúplné žádosti mohou být dokonce i zamítnuty.

Existují různé kategorie žadatelů (odlišné podle předků). Úřední dokumenty, které si k žádosti o obnovu německého občanství musí jednotliví žadatelé opatřit, se tak mohou značně lišit (zejména podle regionů). Od 20. srpna 2021 navíc existuje i více forem obnovy německého občanství (čili více typů žádostí) a to podle konkrétních předků (v závislosti na jejich pohlaví, roce narození, atd.).

S námi budete postupovat s jistotou!

Časové a finanční náklady

Proces obnovy německého občanství po předcích není finančně ani administrativně nijak náročný.

Pokud je žádost podána správně se všemi potřebnými dokumenty, její vyřízení na příslušném německém úřadě trvá obvykle 18 až 24 měsíců. Tomu ovšem předchází 6 až 9 měsíců shánění podkladů na českých úřadech a v českých archivech. Samozřejmě, ve složitějších případech může vyřizování trvat i déle.

Pokud využijete našeho poradenství, další finanční náklady, které budete dále sami mít (správní a archivní poplatky, soudní překlady, poštovné, atd.), se budou pohybovat v rozmezí od 10.000 do 20.000 Kč (dle složitosti případu a počtu žadatelů z jedné rodiny).