NĚMECKÉ OBČANSTVÍ PO PŘEDCÍCH | MOŽNOST DVOJÍHO OBČANSTVÍ

JUDr. FRANTIŠEK EMMERT, Ph.D., odborník na státní občanství

PORADENSTVÍ PRO OBČANY ČR S NĚMECKÝMI PŘEDKY

JAK ZÍSKAT NĚMECKÝ PAS

 

 • Jakmile si obnovíte německé občanství po předcích, můžete si obratem požádat také o německý cestovní pas a německý občanský průkaz (Personalausweis), který samozřejmě bez dalších podmínek dostanete během několika týdnů. Od listopadu 2019 si můžete do německého pasu nechat zapsat i adresu trvalého pobytu v České republice.

 

VÝHODY NĚMECKÉHO PASU

 

 • Obnovou německého občanství pouze získáte a nic neztratíte!
 • Stanete se německými občany se vším všudy. Dokonce budete považováni za rodilé Němce, neboť německé občanství vám bude uznáno zpětně od narození.
 • Současně zůstanete i českými občany se všemi právy a jistotami jako dosud.
 • Můžete si požádat o německý pas a osobní průkaz. Výhody německého pasu můžete čerpat, i když zůstanete trvale v ČR.
 • Pokud budete i nadále bydlet a pracovat pouze na území ČR, nevzniknout vám vůči Německu žádné povinnosti. Daňové, oznamovací, pojistné a další povinnosti jsou totiž vázány až na pobyt nebo výdělečnou činnost v Německu.
 • České a německé občanství po vás získají i vaše děti bez ohledu na stát, ve kterém se narodí. Platí pouze jedna výjimka: Pokud jste narození až po 1. 1. 2000 (čili nejmladší generace), musíte své děti do jednoho roku od jejich narození zaregistrovat jako německé občany!
 • Získáte neomezený přístup na německý pracovní trh. Jako němečtí občané nebudete potřebovat žádná povolení.
 • Ve věcech pracovního práva, např. v případě kolektivních smluv, s vámi bude zacházeno jako s Němci.
 • Budete moci být v Německu zaměstnáni i jako státní zaměstnanci (u policie, v armádě, justici, atd.). Tato pracovní místa jsou přitom vyhrazena pouze pro německé státní občany (i v rámci volného pohybu osob v EU).
 • Pokud odejdete do Německa jako sportovci, nebudou se na vás v německých sportovních klubech vztahovat kvóty pro cizince.
 • Německé občanství vám usnadní nejen práci, ale také studium a pobyt v Německu.
 • S německým občanství si můžete kdykoliv ustanovit bydliště v Německu se všemi z toho vyplývajícími právy i povinnostmi. Německé úřady vám jako německým občanům nemohou pobyt v Německu odepřít ani zrušit.
 • Německé občanství usnadní pobyt v Německu i vašim rodinným příslušníkům.
 • Německý pas vám usnadní nejen cestování, ale také pracovní pobyty v jiných členských zemích EU (např. v Rakousku) a rovněž ve Velké Británii, Švýcarsku, Norsku či v některých zámořských státech, zejména v USA, Austrálii či Kanadě.
 • V každoročním hodnocení prestižního žebříčku Quality of Nationality Index se německý pas umísťuje trvale na prvním místě jako nejlepší a nejvýhodnější na světě, zejména dává jeho držitelům největší možnosti cestovat a pracovat ve stabilních ekonomikách kdekoliv na světě.